Haralsgade Hackathon – Stedsspecifik klimahandling

New European Bauhaus:
Stedsspecifik klimahandling

Ordregiver: Område- og Bygningsfornyelsen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Samarbejdspartnere: New European Bauhaus

Branche: Civilsamfund, byudvikling

Service: Samskabelse, borgerinvolvering, program design, facilitering, åben innovation

Årstal: 2022

Haraldsgade Hackathon

I takt med at grønne tiltag i stigende grad får indvirkning på dagligdagen, begynder den lokale virkelighed at vise tænder. Det kan enten sikre eller afspore enhver velment styringsplan.

Vores tilgang til stedsspecifik klimahandling mindskede afstanden mellem plan og virkelighed i Haraldsgadekvarteret – i samarbejde med Københavns Kommune.


Levede erfaringer

Da en stor, blå container midt på pladsen åbnede dørene på vid gab, tiltrak den sig naturligt nysgerrighed fra forbipasserende.

Indenfor blev hele kvarteret gjort håndgribeligt gennem den store kvartermodel, komplet med alle skolerne, gaderne og boligerne.

Pendlere og spadserende, unge og pensionister delte og udvekslede snart deres fortællinger, håb og drømme om kvarteret.

Det vedvarende og genkendelige nærvær gjorde det enkelt at tage del, også for unge og minoriteter, der ellers sjældent ville være blevet repræsenteret.

Lokalt engagement

Den mangfoldige dialog bidrog til en voksende samling af indsigt, der belyser de lokale udfordringer, og modet til at forestille sig en palette af mulige løsninger.

Nogle temaer forenede det bæredygtige med livskvalitet. Dette viste sig at være så centralt, at det blev til grundlaget for det følgende.

Lokale borgere og organisationer samledes for at skitsere specifikke initiativer, der kunne tage højde for lokalsamfundets håb og ambitioner.

Skræddersyede løsninger

Den alsidige gruppe fandt frem til en portefølje af originale løsninger, ofte inspireret af kvarterets unikke fysiske og sociale egenskaber.

Nogle løsninger valgte at demonstrere deres værdi i praksis, med hjælp fra en dertil indrettet forsøgspulje. For andre løsninger blev det lokale samarbejde i sig selv den hemmelige ingrediens i deres fremdrift.

Det medførte, at løsningerne for kvarteret var skræddersyet og varetaget af  lokalsamfundets medlemmer – som svar på indsamlede ønsker fra det selvsamme nærmiljø.

Fakta om projektet

Haraldsgade er et blandet bykvarter med 10.000 beboere i private og sociale boliger samt uddannelse, handels- og serviceerhverv og et tidligere industriområde.

Dette Hackathon strakte sig over tre måneder og var ledet af cirka cph med Områdefornyelsen i Københavns Kommune samt lokale organisationer som partnere.

Se metode overblik.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om denne case? Tag kontakt til partner, Emil Kragh, på +45 6016 4290.

Du kan også udforske flere af vores cases. Få mere at vide om Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune på deres hjemmeside.


portefølje: bæredygtig forandring i praksis

Bliv klogere på hvordan vores ambitiøse klienter arbejder med os for at levere bæredygtige resultater

Levende laboratorie for fleksibel energi
Gør det nemt at udvikle offentligt-private samarbejder. Test løsninger, der kombinerer det bedste fra teknologi og service.

Skab løsninger sammen med interessenter
Få nytænkende idéer på bordet til de svære udfordringer. Involver de rette interessenter for at skabe momentum for løsninger.

SMV’er griber de bæredygtige muligheder
Klargør virksomhedens rolle i den grønne omstilling. Få styr på mulighederne, og skab en sammenhængende indsats.

Stedsspecifik klimahandling
Design af stedsspecifikke løsninger baseret på levede erfaringer og engagement fra lokale aktører i det nordlige København.

Nogle af vores andre klienter, partnere og samarbejdspartnere

New European Bauhaus
Læderstræde 20
Erhvervsakademi MidtVest
Opencampus
Herning Kommune
VIA University College
Sustainable Change Makers
Pegani
Station
Lifestyle Design Cluster
EIT Climate-KIC
Chora Foundation
Roller Strategies
House of Beautiful Business
Greencubator